GREENWAVE
WONDER VACATION
วันเดอร์ทริปของคนคิดจะรวย
ไหว้ 4 เทพเจ้าตามรอยเจ้าสัวแห่งเอเชีย
 
 
 
ขอพรให้ “ค้าขายดี”
เยือนศาลต้นตำรับ “เจ้าพ่อเสือ” และ “แชเล้งเอี้ย”
 
 
 
ขอพรให้ “สุขภาพดี อายุยืน”
“ไต่ฮงกง” องค์จริง แหล่งกำเนิดมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย
 
 
 
ขอพรเสริม “อำนาจ บารมี”
ไฮไลท์เด็ด!! วัดแปะฮวยเจียม ไหว้ “เทพเจ้าเห้งเจีย”
 
 
 
 
ขอพรให้ “ชีวิตราบรื่น”
ไหว้ “ไฮตังม่า” (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) ขอพรให้สมหวัง
ชมทะเลสองสีบนยอดเกาะ “หม่าสือ”
 

ไม่ชวนเชื่อ!! แต่ชวนเที่ยวฟรี!!
เดินทาง 5 - 8 เมษายน 2561
 

ลุ้นเป็น 3 คู่ ไปวาร์ปพลัง เฮง เฮง เฮ
 
2 ช่องทางร่วมสนุก
 
1. ลงทะเบียน  (เริ่มลงทะเบียนวันที่ 12 มี.ค. 2561)
 
 
 
2. GREEN WAVE FANPAGE
รอประกาศรายชื่อ 10 คู่ ที่ผ่านเข้ารอบประจำสัปดาห์ ที่ >> GREEN WAVE FANPAGE <<
แล้วโทรศัพท์เข้ามาที่ 02-665-8377 เมื่อได้ยินสัญญาณเรียกสายช่วงกิจกรรม “WONDER VACATION : ซัวเถา”
ลุ้นเที่ยวฟรีคู่ที่ 1 วันพุธที่ 7 มีนาคม   ช่วง ดีเจ.อั๋น ภูวนาท  (เวลา 08.00 – 10.00 น.)
ลุ้นเที่ยวฟรีคู่ที่ 2 วันพุธที่ 14 มีนาคม  ช่วง ดีเจ.ป๊อบ กิตติพงศ์  (เวลา 12.00 – 15.00 น.)
ลุ้นเที่ยวฟรีคู่ที่ 3 วันพุธที่ 21 มีนาคม  ช่วง ดีเจ.อั๋น ภูวนาท  (เวลา 08.00 – 10.00 น.)
 
 
กติกาการร่วมสนุกลุ้นเที่ยว “ซัวเถา” ฟรี
1. ร่วมสนุกผ่าน 2 ช่องทางข้างต้น ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 21 มีนาคม 2561
2. หนังสือเดินทางเล่มจริง (PASSPORT) ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2561
3. ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โชคดีคนใดคนหนึ่ง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่บริษัทฯเห็นว่า การสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำให้กิจกรรมได้รับความเสียหาย และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเรียกร้องหรือชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของ บริษัทฯ นั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กรณีที่ทางรายการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที
8. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
9. หากผู้โชคดีไม่สามารถทำตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือเป็นอันสละสิทธิ์

หมายเหตุ *สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกสำหรับผู้ที่ไม่เคยร่วม 5 กิจกรรมล่าสุด ดังต่อไปนี้
1. GREEN FAN CLUB : LAMPANG SIGNATURE (จ.ลำปาง)
2. GREEN FAN CLUB :  ฮัลโหล  อโยธยา
3. GREEN FAN CLUB : OMAN EXPLORER
4. WONDER VACATION : คอนพะเพ็ง
5. WONDER VACATION : หลีเป๊ะ
RELATED WONDER VACATION
GREENWAVE