GREENWAVE
CLUB FRIDAY WEBBOARD

CLUB FRIDAY " รักต้องเลือก " ศุกร์ที่ 8 ก.ค. นี้

เมื่อรักถึงจุดที่ต้องเลือก ไม่ว่าจะคนรักหรืองาน คนรักหรืออนาคต คนรักหรือครอบครัว คนรักหรือเพื่อน
" รักต้องเลือก " เรื่องยาก ๆ ของความรัก
ส่งเรืองราวของคุณมาได้ก่อนที่ clubfriday@atimemedia.com หรือ Inbox Clubfridayfanpage หรือ www.greenwave.fm/clubfriday
ศุกร์ที่ 8 ก.ค. มาเลือกคำตอบ พร้อมกันกับ พี่ฉอด พี่อ้อย 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ Green Wave 106.5 FM ‪#‎Greenwave1065‬ ‪#‎Clubfriday‬

GREENWAVE1065

Greenwave

4 Jul 2016

Comment

GREENWAVE