GREENWAVE
CLUB FRIDAY WEBBOARD

สับสน ความรัก หรือ เซ็ก

มีแฟน2คนค่ะ ยังรักเขาสองคนเท่ากันจะทำยังไง

GREENWAVE1065

Mew

24 Dec 2017

Comment

GREENWAVE1065

Guest1542099842

14 Nov 2018
มันอาจจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะ แต่คงเป็นเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุข ในแบบของแต่ละคน
GREENWAVE