GREENWAVE
Monday มันดี เอกกี้อ้อม HIGHLIGHT

อดีตเคยแรง สู่การเปลี่ยนแปลงที่น่ารัก ของ DJ ลูกตือ


ติดตาม Monday มันดี ทุกคืนวันจันทร์ สองทุ่มถึงสี่ทุ่ม กับดีเจเอกกี้ ดีเจอ้อม ทาง GREENWAVE 106.5 FM

Monday มันดี เอกกี้อ้อม HIGHLIGHT
GREENWAVE