EFM104.5
ฟังวิทยุออนไลน์
เพลง
ศิลปิน
GREENWAVE1065

GREENWAVE 106.5

คลิก ส่งข้อความ / ขอเพลง

ส่งข้อความ / ขอเพลง

Shift Djs
TIME MON-THU FRI SAT-SUN
7.00 - 10.00
DJ. อั๋น ภูวนาท คุนผลิน
  MUSIC DAY
10.00 - 13.00
DJ. เป้ วิศวะ กิจตันขจร
 
13.00 - 15.00
DJ. ปอ นันทชัย เตชะศรีวิเชียร
 
15.00 - 19.00
DJ. พี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
DJ. โก ตฤน เรืองกิจรัตนกูล
19.00 - 22.00
DJ. เฟี๊ยต ธัชนนท์ จารุพัชนี
 
22.00 - 00.00
DJ. โก ตฤน เรืองกิจรัตนกูล
CLUB FRIDAY
00.00 - 03.00
DJ. แบม พลาดิสัยสวัสดิ์
 
03.00 - 05.00
DJ. เกศ เกศริน วิโรจน์ชูฉัตร
 
05.00 - 07.00
DJ. ป๊อป กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์
 
Result
GREENWAVE1065