GREENWAVE
GREEN TRIP
 
 
 
“LIFE  IS  A  JOURNEY ”

ลุ้นเป็น 2 ผู้โชคดี ลัดฟ้าสู่อีกซีกโลก..
 
เปิดประสบการณ์เที่ยว AMERICA แบบไม่ซ้ำใคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เตรียม PASSPORT และ VISA AMERICA ให้พร้อม!!    

บินไปเปิดประสบการณ์ที่สุดในชีวิตแบบ American Style กับ GREEN WAVE

พร้อม DJ PAE (วิศวะ กิจตันขจร)

เดินทาง 2 - 11 พฤษภาคม 2562
 
 
กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก
 
1.ร่วมสนุกทุกช่องทางของ GREEN WAVE ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

- WWW.GREENWAVE.FM รอประกาศรายชื่อ 100 ผู้โชคดีผ่านเข้าสู่รอบคัดตัว 22 มีนาคม 2562 ที่นี่!!

(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 10:00 น.)
 
 
- FACEBOOK >> GREEN WAVE FANPAGE << 
 
 
** ร่วมสนุกลุ้นเป็น 50 ผู้โชคดีผ่านเข้าสู่รอบคัดตัว ครั้งที่ (1) 18-22 ก.พ. // ครั้งที่ (2) 11-15 มี.ค. 2562

- 1,000 ATIMEPOINT แลกสิทธิเป็น 100 ผู้โชคดีผ่านเข้าสู่รอบคัดตัว กดแลกพร้อมกัน 22 มี.ค. 2562 เที่ยงตรง! 
 
- พิเศษ!! FAST TRACK ตัวเองเข้าสู่รอบคัดตัวก่อนใคร!! ลุ้นได้ทุกวันเมื่อได้ยิน JINGLE : GREEN TRIP#85 รีบกดโทรศัพท์มาที่ 02-665-8377 หน้าไมค์กับ DJ GREEN WAVE

3. ผู้โชคดีที่มีรายชื่อผ่านเข้ารอบคัดตัว โปรดแสดงตัวตน นำ Passport  ที่ ไม่หมดอายุก่อนพฤศจิกายน 2562 พร้อมสำเนา 1 ชุด
มาลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ชั้น 21 อาคาร GMM GRAMMY PLACE (อโศก) เวลา 18.00 – 19.00 น.

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โชคดีและหรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี หากทางรายการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางรายการฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที

5. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ และหรือการมอบของรางวัล ที่บริษัทฯเห็นว่า การสมัครและหรือการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำให้กิจกรรมได้รับความเสียหาย และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเรียกร้องหรือชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของ บริษัทฯ นั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. หากผู้โชคดีไม่สามารถทำตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือเป็นอันสละสิทธิ์
 
 
 

RELATED GREEN TRIP
GREENWAVE