EFM104.5
COVER NIGHT LIVE
 
 
 
การกลับมาเจอกันของ
 
P O T A T O  X  N U M K A L A
 
ปรากฏการณ์ฟรีคอนเสิร์ต

   #ร็อคไม่มากแต่คัฟเวอร์เพราะมาก  
 
 
 

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 @ สกาล่า
 
ดู  LIVE  พร้อมกัน ทุ่มตรง!! ที่ 
 

 
ชอบ ดู สด ลุ้นบัตรคอนเสิร์ตทุกช่องทาง
 
 
 
ผ่านแอพพลิเคชั่น AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!

ส่งข้อความผ่าน GREEN WAVE ที่แอพพลิเคชั่น ATIME ONLINE ได้ทุกช่วง DJ GREEN WAVE
พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบอกชื่อเพลงที่อยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
 
AtimePoint แลกบัตรคอนเสิร์ตฟรี 100 รางวัล

สะสมเวลาฟัง GREEN WAVE ผ่านแอพพลิเคชั่น  ATIME ONLINE “ยิ่งฟังนาน!! พ้อยท์ยิ่งเยอะ!!”
AtimePoint 10,000 คะแนน แลกบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง
 
  รอบที่ 1  :  30 พฤศจิกายน 2561  (12.00 น.) 
  รอบที่ 2  :  21 ธันวาคม 2561       (12.00 น.) 
 
 
 
กติกาการร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต ฟรี!!

1. ร่วมสนุกลุ้นบัตรคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตประจำสัปดาห์
2. การร่วมสนุกผ่านรายการในแต่ละช่วง DJ.GREEN WAVE เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ต คุณสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการ Message ผ่าน Green Wave ที่แอพพลิเคชั่น AtimeOnline หรือ INBOX ผ่าน FACEBOOK ที่ GREEN WAVE FANPAGE เพียงพิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
3. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจากการร่วมสนุกในรายการกับ DJ.GREEN WAVE / GREEN WAVE FANPAGE / WWW.GREENWAVE.FM/COVERNIGHTLIVE จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง จาก 1 ช่องทางการร่วมสนุกเท่านั้น!
4. ต้องการบัตรคอนเสิร์ตเพิ่มเติม สามารถแลกรับบัตรคอนเสิร์ตด้วย AtimePoint 10,000 คะแนน ต่อบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง และขอจำกัดการแลกรับบัตรคอนเสิร์ตไม่เกิน 10 ที่นั่ง ต่อ 1 User ID
( หมายเหตุ : ช่องทางการกดแลกคะแนน AtimePoint รับบัตรคอนเสิร์ตที่สะดวกที่สุด คือ WWW.GREENWAVE.FM/COVERNIGHTLIVE เมื่อถึงวันเวลาที่เปิดให้มีการแลก จะมีแทบแสดงปรากฏขึ้น จึงสามารถกดแลกบัตรคอนเสิร์ตได้ตามกติกา)
5. นำบัตรประชาชนตัวจริงของคุณมาลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ตได้ในวันทำการแสดง วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า ตั้งแต่เวลา 17.30 – 18.30 น. เท่านั้น (**ทางรายการฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการมารับบัตรคอนเสิร์ตหลังเวลา 18.30 น. ทางรายการฯ ถือว่าสละสิทธิ ยกเว้นผู้ที่ได้รับบัตรจากการแลกคะแนน AtimePoint แต่ต้องติดต่อรับบัตรคอนเสิร์ตไม่เกินเวลา 19.30 น.)
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก Website ประจำวันที่ 9 พ.ย. 2561
 1. จุฑาทัพพ์ เตชะมรกต
 2. เนรมิตร  อัชฌาอภินันท์
 3. ณัฐพล  ศิวพงศ์โรจน์สิริ
 4. สปันนา  วาณิชสงวนชม
 5. ปานวิภา พูลสุวรรณ
 6. ทิพยาภรณ์ ดำจ่า
 7. วีรยา ปุยะติ
 8. พิชาดา ทองสม
 9. สังวาลย์ วจนานวัช
 10. พรทิพย์ ตึกเย็น
 11. อภิรัตน์ รัตนจงจิตรกวี
 12. ทิพย์วิมล เจริญศรีสวัสดิ์
 13. ฐิติพร ศรีทิพย์ประเสริฐ
 14. พิกุล โตใหญ่
 15. กัลยาศิริ มิ่งสมร
 16. อภิศรี พัตรปาล
 17. ณัฐธิดา เซียวสธนกุล
 18. ถนอมรัตน์ ขัดมอย
 19. จิรานุช ขันแก้ว
 20. อภิรัตน์ รัตโตบุตร์
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการแลก AtimePoint ประจำวันที่  30 พ.ย. 2561 
 1. จรินทร์ทร โบสิทธิพิเชฎฐ์
 2. แพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร
 3. จุฑารัตน์ ต่อปัญญาชาญ
 4. อภิชญา ผ่องพุฒิ
 5. ปวีณา มงคลบารมี
 6. สุอาภรณ์ พวงมาลัย
 7. กัญญามาศ เชียงวรรณา
 8. สายฝน ผลสินธ์
 9. หทัยทิพย์ เกียรติกำจร
 10. ธีร โม้อุบล
 11. อภิสิทธิ์ แก้วแกมเอม
 12. ศิริพร กายแก้ว
 13. นาฏลดา เที่ยงผดุง
 14. รัตนากร สีสุรี
 15. กัญนิชา เลาหวิทยประเสริฐ
 16. มัณฑนา ประเสริฐพงษ์  (2 รางวัล)
 17. ศิริกุล ภู่ทอง
 18. รัตติยา แสงทอง
 19. สาธิต ศรีสุขล้อม
 20. ศิริธร พินิจ
 21. Onrumpa Bawornchortbaramee
 22. ฐาวิตา จิรภาณุโรจ
 23. นิรชา อินทร์โส
 24. ศิริวรรณ ใจสุวรรณ์
 25. ราชิต ชัยชนะศักดิ์
 26. วินนา พวงมาลัย
 27. ฐิติรัตน์ นัทธีศรี
 28. ณรงค์ฤทธิ์ ศรีดอนทอง
 29. ศศิพงศ์ สุขจันทร์
 30. วิภาดา มะสัน
 31. สุพิชา วิษณุเรืองเดช
 32. ฉัตรารัตน์ พิไลยเกียรติ
 33. สุนิสา มณทาหอม
 34. จิตรลดา จิตตะนาวิก  (2 รางวัล)
 35. สุนิสา สมคิด
 36. สิทธิพล พัวรัตนอรุณกร
 37. ธารณา อุบลเขียว
 38. สฤกวรรณ รุ่งกีรติกุล  (2 รางวัล)
 39. ภัสสร์ตะวัน ธัชประมุข
 40. ธณภณ กุลประเสริฐ
 41. พจนี พิพัฒนกุล
 42. ยุวดี ทรัพย์สืบ
 43. พรสวรรค์ ลอองเภา
 44. ณัฐกุล ธรรมรักษา
 45. ฐเดช ศรีทอง
 46. พัชราวดี ภูมิพระบุ
 47. จรัล ชนะนันทศักดิ์
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก Website ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 2561
 
1. ชญาภา ศรีคำสุข
2. เนตรติยา ทองแถม
3. ปิยธิดา ทวยหมื่น
4. จีราวัณย์ ดีนุช
5. กิติยา ศรีฉันทะมิตร
6. สหภาพ อ่อนสาร
7. นุชนาตย์ สกรรจ์ยุทธ์
8. ครรชิต ปานจีน
9. ปรียาภรณ์ ท้าวล่า
10. สุวรัตน์ หวานเหลือ
11. ณรพรรณ หลอมทอง
12. พิมลมาศ ปัญญาสัย
13. กันทิมา เสียงเพราะ
14. นัสรินทร์ มะแป้น
15. ธัญกร เพียรโป้ย
16. เปรมฤดี โวหารลึก
17. สุรสา หนองคาย
18. เชิญโชค เจริญยิ่ง
19. พิมพ์วัชระ ประกอบมี
20. ปริณาห์ ไร้ท์
 
RELATED COVER NIGHT LIVE
GREENWAVE1065