EFM104.5

ถ้า WORK จนหนัก แล้วมันไม่ WORK
มา WORKSHOP แบบเวิร์ค ๆ กันดีกว่า!
ปตท. ร่วมกับ กรีนเวฟ ขอ
“อาสาพาไปรักษ์ ”

จัดกิจกรรมเวิร์ค ๆ ให้คุณเวิร์คช้อปถ่ายภาพ และการเขียน Content ลง Social กับ Travel Blogger จาก 3 เพจดัง

IMAGE

พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

IMAGE

เดินทาง 25 - 26 สิงหาคม 2561
ไปกับสองดีเจหน้าตี๋ ดีเจเป้ วิศวะ และดีเจตฤณ

IMAGE

พร้อมความพิเศษกับ Mini Concert จาก Season Five

IMAGE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

มญชุ์ชญาน์ บุญภัทรานนท์

ภัทรภร ลี้สุริยวงค์

วีระ เฉลยปราชญ์

ณัชชา เพชรดากูล

เรืองนันท์ มหาสมบัติ

แอน อนันตรสุชาติ

ณัฐทิชา ไชยาคำ

ภัทราพร อุบล

วสันต์ สรหงษ์

วรวิศุทธ์ ภานุพรอาพาพิศุทธ์

ภาวณา วงศ์อยู่

ปรีย์ปวร วงษ์สุวรรณ

ณปภัช ทุติยาภรณ์

จิตรานุช เพ็งแจ้ง

วรวรรณ โฆษิตสัจกุล

ขนิษฐา แสงมณี

ระพีพันธุ์ อัครอมรธรรม

ชเนตรลักษณ์ เอ็มดู

ศิวาพร นวปัญญากุล

พัจนา ช่างสุพรรณ

ภัณฑิลา ฮ่อพเพ่อะ

นายสิทธิเกียรติ์ อ่ำสกุล

ชัยนินทร์ พัชร์เลิศรวี

ไอรินทร์ เวโรจน์รชานนท์

จันทน์สุดา วุฒิโชค

ธัตถนันท์ มณีรัตน์ประเสริฐ

อำพน เรือนหลวง

สุวรรณา ตปนียากรกช

วิษณุ ชวนเกษม

ปนัดดา ธิติวศิยางกูร

ภิรญา พีรพงศ์เดชา

นุชนาถ ประโพธิ์ศรี

สุฑามาศ คงเนินกลุ่ม

ณัฐธดา ขาววันดี

Jatuporn Kaopong

ศุภกฤต ศีลดำรงชัย

รุ่งทิวา แซ่เฮ้ง

กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

ชิดชนก ตั้งสุภาชัย

พิรรัญชิดา วัฒนเศรษฐานันท์

หมายเหตุ

 • ผู้โชคดีที่มีรายชื่อ 40 ท่านนี้ ให้ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม “อาสาพาไปรักษ์” วันเสาร์ที่ 25 - อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมนี้ ทาง greenwave.fm@gmail.com
 • ในช่อง subject (เรื่อง) ให้ใส่ว่า Comfirm ร่วมกิจกรรม อาสาพาไปรักษ์
 • ระบุข้อมูล เพิ่มเติมดังนี้
  • ชื่อ - นามสกุล - ชื่อเล่น
  • อายุ
  • เบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)
  • แพ้อาหารอะไรหรือไม่ / มีข้อจำกัดเรื่องอาหารหรือไม่
 • ต้อง Comfirm เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 18.00น. เท่านั้น หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

* การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
* หากผู้โชคดีไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์ทันที

GREENWAVE1065