“ แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

     สัปดาห์นี้  Weekend Project  อยากพาทุกคนไป ชมนิทรรศการ “ แสตมป์ของพ่อ  2493  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม “ ซึ่งไปรษณีย์ไทยจัดขึ้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

นิทรรศการครั้งนี้  เป็นการสะท้อนเรื่องราวตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปี ที่ครองราชย์ ผ่านแสตมป์  79 ชุด  353 แบบ  ด้วยการเล่าเรื่องผ่านแสตมป์  วิดีทัศน์  และ แอนิเมชั่น  ในงานมีการแบ่งออกเป็น 5 โซน 
โซนแรก  :  5 พฤษภาคม  2493  ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย   บทเกริ่นนำ ของโซนนี้  เริ่มต้นด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และ พระปฐมบรมแห่งราชโองการ  
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม “  เพื่อประโยชน์สุขแห่ง มหาชนชาวสยาม”  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 เปรียบเป็นคำมั่นสัญญาที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย  และ ทรงรักษาไว้ตลอดพระชนม์ชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
โซนที่สอง  : 2 พระองค์ คู่พระบารมี  
ถ่ายทอดเรื่องราวของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  โดยเริ่มต้นตั้งแต่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  โดยจัดแกลอรี่ภาพแสตมป์ของทั้ง 2 พระองค์  และ วิดีโอ ที่ทั้งสองพระองค์ ประทับเคียงคู่กันเสมอมา
 
 
 
 
 
 
โซนที่สาม  : 4 ภาค เสด็จเยี่ยมราษฎร 
เป็นการนำเสนอเนื้อหา  ตั้งแต่พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศครั้งแรก  ทรงทอดพระเนตรเห็นชีวิต  และ ความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์  นำมาซึ่งพรราช  ปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นทรงงาน  เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกท้องถิ่น  โดยการนำเสนอแกลอรี่ภาพ 2 พระองค์ ประทับบนรถไฟพระที่นั่ง  สัญลักษณ์ของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ทั้ง 4 ภาค  ภาพของทั้ง 2 พระองค์  เสด็จท่ามกลางราษฎร ในภูมิภาคต่างๆ  อีกทั้งยังมีการประดับตกแต่งด้วยแสตมป์ที่สะท้อนถึงการเสด็จ เยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ ของประเทศไทย
 
 
 
 
โซนที่สี่     : 9 ทำเพื่อพสกนิกร 
เป็นการนำเสนอเนื้อหาโครงการในพระราชดำริที่ทรงพระราชทาน แก่ประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะ โครงการสำคัญ 9 โครงการ อันเป็นประจักษ์พยานในการ “ ครองแผ่นดินโดยธรรม”  เพื่อสร้าง “ประโยชน์ “  และ “ความสุข”  ให้แก่ “มหาชนชาวสยาม”  โดยการนำเสนอด้วยภาพกราฟิกบนจอ LED ขนาด  6 เมตร  เป็นภาพกราฟิกจากภูเขาถึงทะเล  และ ภาพแสตมป์ที่บันทึกโครงการอันทรงคุณค่า จากการทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร ของพระองค์
 
 
 
 
 
โซนที่ห้า   : 3 คำสอน ศาสตร์พระราชา
โซนนี้จะนำเสนอเนื้อหาเรื่อง พระราชดำริการพัฒนางานด้านต่างๆ ที่นำมาสู่บทสรุปของนิทรรศการ 3 คำสอนของพ่อ  คือ  "เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา"  อันเป็นหลักการที่ผู้ชมจะสามารถน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  การงาน  เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ  “ ตามรอยพ่อ”  ได้  ห้องนิทรรศการนี้  จัดแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้สอดคล้องกับ "หลักคำสอนของศาตร์พระราชา"
 
 
 
และ มีโซนพิเศษ ที่ชื่อว่า “ มรดกจากพ่อ“
 
 
 
 
มีการจัดแสดงแสตมป์ทุกชนิด  และ โซนกิจกรรม  “สุขที่พ่อให้  จากดวงใจประชาชน “
 
 
 
ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการได้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ  พร้อมรับโปสการ์ดและ บัตรภาพ ผนึกตราไปรษณียากรรัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึก   สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 ตุลาคม  2560
ทุกวันอังคาร  -อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา   09.00 -19.00 น. ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่  THP  CONTACT CENTER  1545 
http://www.thailandpost.co.th


อย่าลืมไปชมนิทรรศการกันนะคะ  ;)
 
RELATED

ขึ้นภู ดูแลใจ และความหมายที่ลึกซึ้ง ของการดริปกาแฟ กับ หมอเอิ้น พิยะดา

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD