Green Concert หมายเลข 7

YES I AM(P)

21-22 กรกฎาคม 2544
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้หญิงคนนี้ “ เสาวลักษณ์ ลีละบุตร” ที่ ใช่ ในทุกด้าน เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ บวกกับความสามารถที่เป็นเลิศ บนเวทีกรีนคอนเสิร์ต จึงเป็น ภาพแห่งความประทับใจ กับ บทเพลงของ แอม เสาวลักษณ์ รายได้มอบให้กับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD