25 กิจกรรม ทำดีตามรอยพ่อ เห็นด้วยหู รับรู้ด้วยน้ำใจ

เพราะการอ่านหนังสือ คือการเปิดโลกใบใหม่ ที่ทำให้เรา “รู้” มากขึ้น
เพราะ .... “ดวงตาไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้มองเห็น”
และ เพราะ... “การมองเห็นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้รับรู้”
25 กิจกรรม ทำดีตามรอยพ่อ เห็นด้วยหู รับรู้ด้วยน้ำใจ … จึงเกิดขึ้นอีกครั้ง
เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากหนังสือมากมายหลายเล่ม ให้คนตาบอดทั่วประเทศได้รับรู้
ผ่าน Application Read For The Blind

เข้าร่วมกิจกรรม

รู้จักกับ Read For The Blind

การอ่านหนังสือจะช่วยให้เรามีความรู้ และได้พบเรื่องราวหรือ สิ่งใหม่ๆ Read For The Blind : Application ที่ช่วยสร้างหนังสือเสียงให้กับ คนตาบอดด้วยการอ่านหนังสือหรือบทความสั้นๆจากนิตยสาร / Website / ด้วยวิธีการ และขั้นตอนที่คุณทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

• GALLERY •

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD