ดำเนินตามคำสอนพอเพียงและพอดี

สิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้คำสอนไว้ ก็มีเยอะเลยนะครับผม ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนสามารถ
นำคำสอนของพระองค์ท่านนำมาใช้ได้หลายข้อในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นเรื่องการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง ก็เป็นอะไรที่ทุกคนนำไปใช้ได้ง่าย ๆ  และก็ได้ผล

ถ้าเรารู้จักประมาณตัวเอง เรารู้จักว่าอะไรคือความพอดี มันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม
RELATED

พระองค์ ทรงสอนว่าถ้าตั้งใจทำแล้วทุกอย่างเป็นไปได้

น้ำตาท่วมใจ

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD