รอยเท้าของพ่อนั้น เป็นรอยเท้าที่มีแต่คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

ในหลวงสำหรับปานแล้ว เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นผู้นำในหลาย ๆ ด้าน เป็นผู้นำในการใช้ชีวิต
เป็นผู้นำทางความคิด เป็นผู้นำทางคุณธรรม และก็ตลอดจนเป็นกำลังใจ ถึงแม้วันนี้พ่อเราจะจากไป
ด้วยสัจธรรมแห่งชีวิต ด้วยกฎไตรลักษณ์ที่ทุกคนจะต้องพบเจอ

แต่ปานเชื่อว่ารอยเท้าที่พระองค์ได้เดินนำเอาไว้ให้กับพวกเรานั้นยังคงชัดเจนอยู่ เพียงแต่พวกเรา
ต้องตั้งใจมองแล้วก็พยายามถอดรอยเท้านั้น แกะรอยเท้านั้น แล้วเดินตามอย่างมั่นคง ซึ่งปานเชื่อว่า
รอยเท้าของพ่อนั้นเป็นรอยเท้าที่มีแต่คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และก็จิตใจ

พวกเราลูกๆ ต่างเราบอกว่า เรารักพ่อมากเท่าไหร่นะคะ  ใจเราก็ต้องลงไปให้มากเท่ากัน วันนี้ขอให้พวกเราลูกๆสืบสานปณิธานของพ่อเราค่ะ
อย่าปล่อยให้ความเหนื่อยของพ่อเรา อย่าปล่อยให้เหงื่อของพ่อเรา ทิ้งลงไปเปล่าๆนะคะ
มาร่วมกันสืบสานปณิธานของพ่อเราไปด้วยกัน เข้มแข็ง และ มั่นคง
RELATED

น้ำตาท่วมใจ

การอยู่กับความเศร้า อย่างที่พ่อเราภูมิใจ

เรารู้สึกว่าต้องอยู่ อยู่เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD