EFM104.5
GREENWAVE EVERYWHERE

โลกจะรักเรามากขึ้น .....

GREEN WAVE EVERYWHERE

กรกฎาคมนี้ ไม่ว่าคุณจะฟัง GREEN WAVE อยู่ที่ไหน
ส่งรูปถ่ายของคุณที่กำลังฟัง Green Wave หรือ โพสต์หน้า Application Green Wave
แล้วเช็คอินหน้า Social ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น

GREENWAVE1065

( อย่าลืมเปิด Public ด้วยนะจ๊ะ )
หรือ ติดตามฟังขอเพลงหน้าไมค์ ช่วง ช่วงดีเจเป้ / ดีเจปอ / ดีเจอ้อย และ ดีเจเฟี๊ยต
พร้อมบอกเราว่าคุณกำลังฟังเราอยู่ที่ไหน


รับ GREEN WAVE ECO FRIENDLY SET
( กล่องข้าว และ แก้วน้ำที่ผลิตจากข้าวสาลี ฟรี ตลอดเดือน สิงหาคมนี้ !!!!!)

GREENWAVE1065

GREENWAVE1065