POPETORN & THE PARKINSON

 
 
 
เสาร์ที่ 16 กันยายน นี้ โรงภาพยนตร์สกาล่า
 
 
 
หรือร่วมสนุกลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตฟรี!! ทุกช่องทาง

1. รับบัตรฟรี!! ผ่านแอพพลิเคชั่น  AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที! Message ผ่าน Green Wave
พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์พร้อมบอกเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
2. www.facebook.com/greenwavefanpage
3. www.facebook.com/atimeonline
4. LINE GMM GRAMMY OFFICIAL

กติกาการร่วมสนุก

1. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต ประจำสัปดาห์
3. การร่วมสนุกผ่านวิทยุในแต่ละช่วง DJ.GREEN WAVE เมื่อได้ยินเสียงประกาศว่าจะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ต คุณสามารถร่วมสนุกได้ ด้วยการ Message ผ่าน Green Wave ที่แอพพลิเคชั่น AtimeOnline  / ส่ง SMS มาที่ 4 6 4 2 1 6 5 / INBOX ผ่าน FACEBOOK ที่ GREEN WAVE FANPAGE เพียงพิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์ พร้อมชื่อเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
4.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ตทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ (สามารถตรวจสอบการประกาศชื่อผู้โชคดีได้ตามช่องทางที่ GREEN WAVE เปิดให้ร่วมสนุก และหรือท่านได้ร่วมสนุกไว้)
5. ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้โชคดี จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต 2 ที่นั่ง จาก 1 ช่องทางการร่วมสนุกเท่านั้น! (ไม่สามารถร่วมสนุกเพื่อรับบัตรเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางอื่นๆอีก)
6.นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน มาลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ตได้ในวันทำการแสดง เสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า ได้ตั้งแต่เวลา 17.30 - 19.00 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
1   ปาณิสรา สรณะพณิชยา
2   เขมจิรา กิรติภัทรธนากร
3   พัชราภรณ์ วัฒนบุตร
4   อรศิริ มีสำราญราษฎร์
5   สุมิตรา วงศ์จริยะกิตติ
6   ขวัญจิรา ฉันทศาสตร์รัศมี
7   วรกมล ธนิตติราภรณ์
8   สราวัน พู่พันธ์
9   วริสรา วรสาร
10   สุมิตรา มะตัน
11   ภูษณิศา อร่ามศรี
12   ธนัชพร สุนทรารชุน
13   วรากร ใช้สมวิทย์
14   พัชราภรณ์ ชื่นพิศาล
15   เมราชา มีเดช
16   วราภรณ์ สัมฤทธิ์ภาพ
17   จิราพร สิตตะวิบุล
18   อรจิราลักษณ์ มงคลนัฏ
19   อริศรา นาวานุเคราะห์
20   พูนภัทรา อัคนิวรรณ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
1.    เจนชิญา สังฆสุบรรณ์
2.    ปรีชา สุภาพ
3.    สุชัยพฒน์ แจ่มอุลิตรัตน์
4.    สุดฤทธิ์ ลัมภโมกข์
5.    ลลิตภัทร สุพรรณ
6.    ลริณสุภัค ฉัตรจันทรังษี
7.    สิรภัทร สุริยะไชย
8.    สุวพัชร จันทร์เหลือง
9.    ขนิษฐา สุดายุวร
10.  ไอรินลดา ลาภวัตสุขอนันต์
11.  พลอยชนก สุขสุชิต
12.  วสุนันท์ ศิริโภคาธิรัตน์
13.  สุดจิต ลิบลับ
14.  สุนทรีย์ ปานะบุตร
15.  สุธิพร อุปแก้ว
16.  สุภาพร เนินหอม
17.  สุพรรษา ก๋าวี
18.  วิวรรณดา อิ่มประเสริฐสุข
19.  เกียรติศักดิ์ สุดเสือ
20. ศุภิกา สุขแจ่มใส
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
1.  ภัทรกร จิรโชคถาวร
2.  เบญจรัตน์ ผ่องสว่าง
3.  กฤติมา พรนภาธนโชติ
4.  โศภิตา พลอยสวยงาม
5.  วชิราพร ภักค์คุณพันธ์
6.  อินทัช ตั้งทวีทอง
7.  ยุวลักษณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร
8.  ชลฑิชา เอกอัครรุ่งโรจน์
9.  กวีวุฒ สุขประเสริฐ
10.  ธนัชชา อดุลยศักดิ์
11.  พศุตม์ ไทรทอง
12.  ฉันท์ชนก ขุนหมื่น
13.  ก้องตะวัน วงศธรธรรม
14.  ชาร์ญาริน เชยนาม
15.  สุกิจ เจี่ยอำนวยศักดิ์
16.  ปฏิภาณ ปัญญาศาสตร์
17.  เย็นจิต นาแฮะ
18.  ธีมา จารุกิจไพศาล
19.  ธัชฏวัฒน์ สิงห์หนู
20.  แพรวทิพย์ ลิ้มจิระวัฒนา
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
1. อรรถกฤตย์ สวัสดิ์เฉย
2. ทิพประภา แย้มเยื้อน
3. อรณัฐ การิมพาสน์
4. ธนบัตร ไกรขันธ์
5. ฤดีมาศ ตะวันเย็น
6. สุมัทรช เดโชสวัสดิ์เพชร
7. ชมันดา เอี่ยมประเสริฐ
8. ภูมิธัช ศรีมาลานนท์
9. เพชรพลอย ตั้งมหากุล
10. กรรภิรมย์ สุวรรณจินดา
11. ทักษรัณญ์ กันทวัง
12. บรรณวัชร รอดเทศ
13. ธนารีย์ กิดาการ
14. ณัฏฐชัย น้อยพิมพ์
15. ปพิชญา แจ้งสนิท
16. นันสรา โพธิ์พฤกษ์
17. ภัคพงษ์ กาญจนามัย
18. พารัตตา ปัญญาธมนต์
19. ปณิธิภัทร ฮุนเมฆาเวทย์
20. วิชชอร สามฉิมโฉม
 
 
RELATED

THE BANDS BATTLE

THE GUITAR DUET

90’S NIGHT

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD