90’S NIGHT

 
ย้อนเวลาสนุกกับเพลงยุค 90’s
 
 


คัฟเวอร์เท่ๆ ย้อนวัยสไตล์ “JETSET’ER”
เพลงโดนๆ ที่คิดถึงจาก “ETC”
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์

กติการับบัตรฟรี
  1. รับบัตรฟรี!! ผ่านแอพพลิเคชั่น  AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!
    Message ผ่าน Green Wave
    พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์พร้อมบอกเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
  2. www.facebook.com/greenwavefanpage
  3. www.facebook.com/atimeonline
  4. IG @greenwave1065
  5. LINE GMM GRAMMY OFFICIAL
  6. หรือลงทะเบียนลุ้นบัตรคอนเสิร์ตที่นี่   
 
 
 
_รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ต_
1. ญาดา วิเศษชาญเวทย์
2. ทิษฏยา สุขสำราญ
3. ศรัณญ์ภัทร ใจประสาท
4. ภิญญดา สุวรรณกูฎ
5. นฤวัต กลอยเทพ
6. ศศินุช พร้อมเพราะ
7. นันท์นภัส โกพลรัตน์
8. ขจีวรรณ เสถียร
9. ปุญชรัสมิ์ ปิตินพวิวัฒน์
10. ญาณิกา หิรัญธนาเดช
11. กุลจิรา บุตรสืบสาย
12. ณัฐศักดิ์ จำนงค์ไทย
13. สุพพัตรา ผ่านมรคา
14. อรวรรณ นิมิตบุญฤทธิ์
15. ภิตินันท์ ปินตาแสน
16. วรดา คงเทียม
17. ชัญญา วิชญเมธากุล
18. ณัฐธีรา แก้วแกมทอง
19. วิภานันท์ โคตวินนท์
20. พีรภัทร ภิญโญพจนีย์
21. ลภัทธ์สรณ์ ทองประเสริฐ
22. ปรารถนา คงอินทร์
23. ศิริกมล สิงห์วรรณะพงศ์
24. มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
25. รสมารินทร์ ศรีชัยสันติกุล
26. อณูวรรณ แสนยาสิริ
27. จิตติมาทร สว่างวงศ์
28. บุษณีย์ มีซ้าย
29. พัชรินทร์ เปรมอุดมกิจ
30. วงษ์นเรศ ขันธุวาร
31. รณกร เทียนทองถาวร
32. น้ำฝน ผลกุศล
33. กล่อมจิตร กำเนิดคุณ
34. นานา ติรไพบูลย์
35. อัฐวรักษ์ เตยสิริเศรษฐ์
36. พิมพ์รตา สุรเกียรติกำจร
37. ขวัญชาติ พรมฮวด
38. มธุริน อัลฮับซี
39. พาทิศ กระจ่างสังข์
40. ชนันชิดา มาลยมาน
41. ปัญชนิ คู่วิรัตน์
42. วศิณ เพชรรัตน์
43. ยุวพักตร์ มณีขัติย์
44. ธนัทเสฏฐ์ พรพระธานี
45. พิรกานต์ ตันติปิธรรม
46. อัจจนา ธราพร
47. รุ่งโรจน์ ชนะ
48. ฐิตารีย์ ธงนำทรัพย์
49. ภัสสภร แสวงผล
50. วิฑูร เกียรติอุบลไพบูล
51. ณรงพิสิษฐ์ วรวิวัฒน์
52. อรรถกฤตย์ สวัสดิ์เฉย
53. ไอรินลดา รุ่งเจริญเตชานนท์
54. วิภา จรัสมานะโชติ
55. กัญชลิตา เกตุทัพ
56. ชนัญชิดา คำดี
57. ฤทธิเกียรติ์ ดกเอีย
58. วาสิฏฐ์ ศรีในบ้าน
59. ศินาลักษณ์ ฉางทอง
60. จุลดิษฐ์ ธูปน้ำคำ
61. ต้น เหลืองอาภาพงศ์
62. เกษรี เสภาศีราภรณ์
63. กุญช์ภัสส์ เดชวิจารณ์กิจ
64. ชิตพล พงศ์พชรสกุล
65. ธีร์เมธา ชมหมี

RELATED

SOUL & LIFE

FUN NIGHT ONLY

“THE DRAMA QUEENS”

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD