FUN NIGHT ONLY

 
ความสนุกครั้งใหม่!! ในโลกแห่งเสียงร้องของ...
มัม ลาโคนิก – ตุ๊ก วิยะดา – อุ๊ หฤทัย
Cover Night Plus
FUN NIGHT ONLY

FREE!! คอนเสิร์ตกึ่งวาไรตี้
คัฟเว่อร์มั่นๆ ด้วยเสียงร้องและลูกคอระดับ Divas
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า
 
 
กติการับบัตรฟรี
  1. ร่วมสนุกผ่านแอพพลิเคชั่น AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!
    Message ผ่าน Green Wave พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์พร้อมบอกเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
  2. www.facebook.com/greenwavefanpage
  3. www.facebook.com/atimeonline
  4. IG @greenwave1065
  5. LINE GMM GRAMMY OFFICIAL
  6. หรือลงทะเบียนลุ้นบัตรคอนเสิร์ตที่นี่  Image
 
 
_รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ต ประจำวันที่ 16 กันยายน 2559_
1. อักษร แจ้งแสงทอง
2. ชนกวรรณ วัชรภูมิพิทักษ์
3. มณีพรรณ ถ้วนถี่
4. ปรียาพา พาณิชย์
5. ทิพย์ภาภรณ์ รักงาม
6. พีรนุช เพ่งพานิช
7. กรวิกา สิรสุนทร
8. นัทธชัย ศาลาทิพ
9. กิตติพงษ์ เรืองแสน
10. วุฒิชัย คำสิงห์
11. นลินรัตน์ โอมาธิกุล
12. ศิริเชษฐ์ อัครคุณ
13. Kwandao Maneenin
14. Nitipun Chotjansirisuk
15. karntidaporn ruxkitkaset
16. Ekapon Wantee
17. Saroj Sirimaneewattana
18. ฐิดารัตน์ ประดิษฐศิลป์
19. สหภูมิ รามยิ่ง
20. อนุศิษฐ เรืองธีระฤทธิ์

_รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ต ประจำวันที่ 30 กันยายน 2559_
1. ธนียา  ลิมศรีเพชร
2. วิไล  พิศาลชนะกุล
3. สปันนา  วาณิชสงวนชม
4. นิรุต  ทองดอนอ่ำ
5. วรณัน  ซื่อจริง
6. สุภาวดี  ฉิมสุวรรณ
7. ปฐมพงษ์  กิตติสาร
8. อาทิตยา  สถิตย์ดี
9. รัชดา  มีสมดี
10. วัทธิกร  ศุภสิทรางกูร
11. สนธยา  นุตถนอม
12. เพ็ญทิวา  คงศรี
13. อัจฉรา  อยู่แฉ่ง
14. เนาวรัตน์  วงศ์จงใจหาญ
15. จิตติมา  กรสมิต
16. อาทิตย์  ชาญเดช
17. ณัฐกานต์  อินเสาร์
18. นัทธมน  เปรมอุดมกิจ
19. บุญธรรม  แผ่พร
20. ดวงฤดี  แจ่มดวง
 
รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ตผ่านทาง GREEN WAVE FANPAGE (9 ก.ย. 2559)
1. กฤตฒินี ณ บางช้าง
2. ณัฏฐ์ชาพรรษ สนน้อย
3. คฑาวุฒิ ใจดี
4. ษรนันดา เย็นสมุทร
5. นากร ช่วยวงศ์
6. วริยา วิริยะกุล
7. ปิติพงษ์ ธนิกวงศ์
8. นวรัตน์ พรหมมาศ
9. ชยากร แจ้งพันธุ์
10. พัชรี นุ่นนุ้ย

รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ตผ่านทาง GREEN WAVE FANPAGE (23 ก.ย. 2559)
11. เพียงฤทัย สิทธิสระ
12. ศิริพร ภัทรศรีกุลเลิศ
13. กนกวรรณ แสงอนันต์
14. เลิศฤทธิ์ จันทริมา
15. กุลริศา แก้วปัญญา
16. จิรันธนิน เกิดสุข
17. จุฬาญาณี บุนนาค
18. กมล รักชู
19. กิตติกา กวีวาทิต
20. วุฒิพงษ์  ฉัตรรัตนธรรม

รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ตผ่านทาง GREEN WAVE FANPAGE (7 ต.ค. 2559)
21. ศรุดา พุทธพงษ์
22. ธีร์ สายทอง
23. วิชุดา เหมวิวรรณ
24. อังคณา มะโนมะยา
25. สุชาดา สาลี
26. สุชีวี ฟองจ่าน
27. ธัญยรัชต์ เรืองหิรัณยพร
28. อชิตะ พงศ์กรกัมพล
29. ศุภฤกษ์ อนุสถิตย์วัฒนา
30. ไชโย บุญรุ่งโรจน์
 
 
RELATED

“THE DRAMA QUEENS”

STAMP - KLEAR

WHEN A MAN IN LOVE

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD