“THE DRAMA QUEENS”

 
อะไรที่ทำให้คุณดราม่า.. ถ้าไม่ใช่เรื่องรัก..

Cover Night Plus
ครั้ง “ดราม่า” ที่สุดแห่งปี จาก 3 Drama Queens
ฟิล์ม บงกช - รัดเกล้า อามระดิษ -  แก้ม วิชญาณี


และ Guest คนพิเศษ “ไก่ อัญชุลีอร”
ร้องเพลง..พร้อมร้องไห้ไปด้วยกัน…
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ที่ M-Theatre
 

กติการับบัตรฟรี
1. ร่วมสนุกผ่านแอพพลิเคชั่น AtimeOnline โหลดพร้อมลุ้นทันที!
      Message ผ่าน Green Wave พิมพ์ C เว้นวรรค ตามด้วย ชื่อ + นามสกุล + เบอร์โทรศัพท์
      พร้อมบอกเพลงที่คุณอยากให้ศิลปินคัฟเวอร์
2. www.facebook.com/greenwavefanpage
3. www.facebook.com/Atimemedia.com 
4. IG @greenwave1065
5. LINE GMM GRAMMY OFFICIAL
6. หรือลงทะเบียนลุ้นบัตรคอนเสิร์ตที่นี่ 

 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ต ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

 • 1. วรณัน โนราช
 • 2. ยุทธนา อนุนาม
 • 3. ธชกร ริ้วเหลือง
 • 4. ณัฏฐิกา วภักดิ์เพชร
 • 5. นงลักษณ์ สร้อยดอกสน
 • 6. ตุลยา ติณเวส
 • 7. พัชรี พันธุ์ยางน้อย
 • 8. ธนัท มณฑลจรัส
 • 9. กรวิชญ์ ชิรวาณิชย์
 • 10. ดรุกุญช์ พ่อค้าข้าว
 • 11. ภาวินี ภูมิวัฒนะ
 • 12. ปณัฏ ปิยคุณากร
 • 13. ฐานิชชา แสงทอง
 • 14. จันทร์แรม อุงอำรุง
 • 15. ปุลภัทร กรปริพัตน์
 • 16. สาริทธิ์ คงเกิด
 • 17. ภาณุพันธ์ ทองทาบ
 • 18. ศุภสิริ สุขมนต์
 • 19. มาลินี ประดับราช
 • 20. ตฤษณ เตชะนวการกุล
 • รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ต ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

  • 1. อดุลย์ เหนือศรี
  • 2. ปัทมาพร การบรรจง
  • 3. กานต์ชน์ชญา คงธนกุลโรจน์
  • 4 กัญญารักษ์ ปั้นหยัด
  • 5. พิชามญชุ์ จงสถิตมั่น
  • 6. พุฒิเมธ ประสิทธิ์วัฒนะกุล
  • 7. อรรถยา โมรานพคุณ
  • 8. บราลี กิจพัฒนภิญโญ
  • 9. มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
  • 10. ภูษณิศา ยุทธศักดิ์
  • 11. ราวิน ใบบัว
  • 12. ธนิศร สาระมาน
  • 13. ฐารนาถ สกุลปัญญาเอก
  • 14. คงกะพัน อนุรักษ์โชคชัย
  • 15. สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์
  • 16. พชราวลี ฝ่ายจำปา
  • 17. วรวีฬ์ ถาวรเรืองรัตน์
  • 18. ธนธรณ์ จักร์คุ้ม
  • 19. บุณฑรีก์ ดีวงศ์
  • 20. ณภคดล พัฒนเสรี
  • รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ต ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2559

   • 1. วีรนันท์ เปี่ยมมนัส
   • 2. สมหวัง หทัยเปี่ยมสุข
   • 3. วีรานนท์ ลิ้มณรงค์
   • 4. จิตรา แช่มโชติ
   • 5. วิราภรณ์ อมรวนาสรรค์
   • 6. สมัชญา คัมภิรานนท์
   • 7. พรรณราย จิตรีสิงห์
   • 8. แจณจิรา บุญจริง
   • 9. ชญาภา สาราภรณ์
   • 10. อัจฉรา จูพิบูลย์
   • 11. วิบูลพล ตันตราจิณ
   • 12. สุรางค์ นิลมาติ
   • 13. ภัสราภรณ์ วินัน
   • 14. อาศิรา หรัญรัตน์
   • 15. บราลี กิจพัฒนภิญโญ
   • 16. รามินทร์ มะเส็ง
   • 17. ธีร โม้อุบล
   • 18. ฉัตรฤทัย หมีไทย
   • 19. ศิวพร ยืนยาว
   • 20. อรรถพล โพชะกะ
   • รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ต ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559

    • 1. ณพล อนันตพงศ์
    • 2. ทัชติยา เหลือสาคร
    • 3. ภาณุวัฒน์ กองราช
    • 4. อนุสรณ์ ชนวัฒน์
    • 5. ปิติพงษ์ พรหมรักษ์
    • 6. สุชาดา ศรัทธามั่น
    • 7. สุกัญญา ใจตรง
    • 8. นัฐพงศ์ สกุลด่าน
    • 9. ชไมกานต์ จงจำเริญทรัพย์
    • 10. ฑิฆัมภรณ์ ศรีงามเมือง
    • 11. ตวงพร พิลาภ
    • 12. สวิชญา วิทยากรฤกษ์
    • 13. พุทธิพงศ์ คูสว่างธรรม
    • 14. ศรัญญา นิศามณีวงศ์
    • 15. รุ่งรัตน์ เชื่อมวราศาสตร์
    • 16. ณภัทรารัตน์ ศุกรสุต
    • 17. จันทนี พูนเพียร
    • 18. ณภัทร อัครปัณณกูร
    • 19. ปัณณธร เพ็ญศิริพันธ์
    • 20. ทัชติยา เหลือสาคร
RELATED

STAMP - KLEAR

WHEN A MAN IN LOVE

POD & THE LADIES

บราวเซอร์ของคุณไม่รองรับ

กรุณาอัพเกรดหรือดาว์นโหลด

 
SAFARI

DOWNLOAD

 
CHROME

DOWNLOAD

 
FIREFOX

DOWNLOAD

INERNET
EXPLORER

DOWNLOAD