EFM104.5
ลงทะเบียน Covernight Live

คุณได้ลงทะเบียนร่วมสนุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรอกข้อมูลเพื่อขอร่วมกิจกรรม


ชื่อจริง

นามสกุล

โทร.

วันเกิด (ค.ศ.)

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

เพศ

สถานภาพ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้ครอบครัว / เดือน

รายได้ส่วนตัว / เดือน

ขั้นตอนการร่วมสนุก


1. กรอก Facebook URL ของคุณ

2. กรอก ชื่อ-นามสกุล เพื่อนที่จะไปด้วยกัน


* การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี *

GREENWAVE1065