VIEW ?
hide
View More
CLOSE X
1357806156 5
sp

TRENDING & CHECKIN

CLUB FRIDAY | Greenwave 106.5
25 เม.ย. 2557

ใกล้เท่าไหร่ ไกลเท่าเดิม

รักกันมาหลายปี ทำดีต่อกันทุกวัน แต่วันนึง เค้าก็เปลี่ยนไป ใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ บอกเล่าเรื่องราวกับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย 3-5 ทุ่ม ที่กรีนเวฟ และ กรีนชาแนล ส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Clubfriday@atimemedia.com หรือ www.facebook.com/clubfridayfanpage