VIEW ?
hide
View More
CLOSE X
1357806156 5
sp

TRENDING & CHECKIN

CLUB FRIDAY | Greenwave 106.5
5 ก.ย. 2557

Love Return

รักที่คุ้นเคย ..กลับมาอีกครั้ง จะเป็นแค่คนเคยคุ้น หรือ คนคุ้นเคย บอกกับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ได้ ที่ Clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage หน้าไมค์พร้อมกัน 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ Green wave และ Green Channel

12 ก.ย. 2557

รักครั้งนี้สอนให้รู้ว่า

บทสรุปความรักของคุณ กับความรักครั้งนี้เป็นอย่างไร บอกเล่าเรื่องราวกับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ได้ ที่ Clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage หน้าไมค์พร้อมกัน 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ Green wave และ Green Channel

19 ก.ย. 2557

ความรัก กับความลับ

ทำไม ความรัก ถึงมีความลับซ่อนอยู่ ความลับของความรักคุณคืออะไร แชร์ประสบการณ์ กับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ได้ ที่ Clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage หน้าไมค์พร้อมกัน 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ Green wave และ Green Channel

26 ก.ย. 2557

108 คำถามหัวใจ

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนของความรัก ทุกคนย่อมมีคำถาม รอฟังคำตอบของคุณ จากดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ที่ Green Wave และ Green Channel  

3 ต.ค. 2557

เจ็บไปรักไป

ถ้ารักแล้วยังเจ็บ แต่ยังคงรัก เจ็บไปรักไป ของคุณเป็นอย่างไร บอกกับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ที่ Clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage หน้าไมค์พร้อมกัน 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ Green wave และ Green Channel