VIEW ?
hide
View More
CLOSE X
CLUB FRIDAY | Greenwave 106.5
26 ธ.ค. 2557

108 คำถามหัวใจส่งท้ายปลายปี

เรื่องรัก เวลาถามกับตัวเอง มักเข้าข้างตัวเอง ..มาลองถามกับ Club Friday ดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย กับคำถามที่ยังอยู่ในใจปีนี้ ส่งคำถามมาก่อนที่ clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage และ ฟังคำตอบ พร้อมกัน 3-5 ทุ่มที่กรีนเวฟ และ กรีนชาแนล